پنل SMS کاربری:100%
هاست 6 ماهه:50%
رمزگذاری فایل:20%
دامنه‌یirپنج ساله4000
سرور KVM آلمان:25%
کلاود لیزوب بدون ستاپ
گواهی اس اس ال:35%
سیستم لایسنس:60%
پنل SMSنمایندگی:50%
سرور مجازی ایران:22%
شانس خود را برای دریافت تخفیف امتحان کنید!
پس از برنده شدن، کد تخفیف خدمتتان ایمیل و پیامک خواهد شد. 
این تخفیف‌ها فقط در بخش ناحیه‌ی کاربری وب‌سایت آداک سرور قابل استفاده می‌باشند. 
پنل SMS کاربری:100%
هاست 6 ماهه:50%
رمزگذاری فایل:20%
دامنه‌یirپنج ساله4000
سرور KVM آلمان:25%
کلاود لیزوب بدون ستاپ
گواهی اس اس ال:35%
سیستم لایسنس:60%
پنل SMSنمایندگی:50%
سرور مجازی ایران:22%
شانس خود را برای دریافت تخفیف امتحان کنید!
پس از برنده شدن، کد تخفیف خدمتتان ایمیل و پیامک خواهد شد. 
این تخفیف‌ها فقط در بخش ناحیه‌ی کاربری وب‌سایت آداک سرور قابل استفاده می‌باشند.